ANBI


Naam Instelling : Stichting Wereldwinkel Driebergen-Rijsenburg

RSIN : 0091.81.891

Adres : Traaij 48, 3971 GP Driebergen-Rijsenburg

Telefoonnummer: 0343 52 11 39

E-mailadres : info@wereldwinkeldriebergen.nl


Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De organisatie

De Wereldwinkel Driebergen is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die fairtrade producten leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketingcommunicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD-conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ tot de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

De Wereldwinkels bestrijden armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. De Wereldwinkel Driebergen is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en bundelt zo haar kracht met 270 andereWereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.


Activiteiten

De Wereldwinkel Driebergen vergroot de kansen voor producenten door fair trade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:

Financiering

Bij de oprichting in 1989 en de inrichting van de winkel heeft de Stichting giften ontvangen en (renteloze) leningen. Alle leningen zijn terugbetaald en de laatste 15 jaar heeft de winkel voldoende reserves opgebouwd om zelf te kunnen investeren in winkelinrichting en handelsvoorraad.

Beheer van het vermogen

Buiten winkelinrichting en handelsvoorraad is het hele vermogen gestald op bankrekeningen bij de ING bank.

Besteding van het vermogen

Het vermogen is nu voldoende om de activiteiten te financieren en om noodzakelijke herinvesteringen te financieren. Eventuele overschotten op de jaarlijkse exploitatie komen beschikbaar voor projecten voor producenten in het buitenland. Dit gebeurt via de ANBI goedgekeurde stichtingen van onze importeurs.

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter: Oda Wyers

Secretaris: Mieke van Kleinwee

Penningmeester: Marinus Weijters

Vacature: PR en HR

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Driebergen heeft geen personeel in dienst, maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen onkostenvergoeding.


Verslag

Lees meer over de uitgeoefende activiteiten in ons jaarverslag op een aparte pagina.


Financiële huishouding

De jaarrekening met toelichting kunt u vinden in het jaarverslag   2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023