Algemeen

Een vrijwilliger krijgt een intakegesprek, waarin wederzijds kennis gemaakt wordt en dan worden afspraken gemaakt over uit te voeren activiteiten en de inwerkperiode. Dit wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, waarna een medewerkersovereenkomst wordt getekend. 

Medewerkersbijeenkomst

Tweemaal per jaar wordt een medewerkersbijeenkomst voor alle vrijwilligers georganiseerd. Deze heeft een informatief karakter (info over artikelen, over producenten of over beleidszaken) en is een gezellig samenzijn ter versteviging van de onderlinge contacten. 

Daarnaast zijn er de volgende taakgebieden:


Wilt u meer weten over de verschillende taken?  Stuur een e-mail naar  info@wereldwinkeldriebergen.nl