Algemeen

Een vrijwilliger krijgt een intakegesprek, waarin kennis gemaakt wordt en afspraken worden gemaakt over de inwerkperiode. Dit wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, waarna een medewerkersovereenkomst wordt getekend. Nieuwe medewerkers nemen deel aan de cursus ‘Werken bij de Wereldwinkel’ die eens per jaar in de regio wordt georganiseerd.

Deskundigheidsbevordering medewerkers

Tweemaal per jaar kunnen de medewerkers deelnemen aan een groepsbezoek aan de importeurs die in Culemborg gevestigd zijn. Regelmatig worden er korte workshops georganiseerd over onderwerpen zoals bijv.: inpakken van cadeaus, informatie over Boeddha’s , sieraden, land van herkomst van de producten etc. Medewerkers die een specifieke taak hebben (inkoop, presentatie, beleid) krijgen de gelegenheid deel te nemen aan cursussen die op landelijk niveau door Fair Support worden georganiseerd. Om de inbreng van de medewerkers bij de organisatie zo optimaal mogelijk te houden worden om de twee jaar werkervaringsgesprekken gehouden.

Medewerkersbijeenkomst

Tweemaal per jaar wordt een medewerkersbijeenkomst voor alle medewerkers georganiseerd. Deze heeft een informatief karakter (info over artikelen, over producenten of over beleidszaken) en is een gezellig samenzijn ter versteviging van de onderlinge contacten.

Maatschappelijke stages

Bij de Wereldwinkel bestaat de mogelijkheid om een maatschappelijke stage uit te voeren. Deze stages worden door Middelbare scholieren in een afgebakende periode van het jaar gedaan en duren meestal 30 uur. De stagiaires mogen onder begeleiding alle activiteiten uitvoeren die binnen de organisatie voorkomen. De organisatie en aanmelding bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug loopt via de school en de stichting Welnúh. Consulent Steunpunt Maatschappelijke Stages M@S van de stichting Welnuh is Tineke Eendebak tel. 0343-523008. Voor informatie over mogelijkheden voor maatschappelijke stages bij de Wereldwinkel Driebergen kunt u contact opnemen via het hiernaast vermelde mailadres.

Daarnaast zijn er de volgende werkgroepen:

  • Bestuur
  • Winkeloverleg
  • Werkgroep inkoop food
  • Werkgroep inkoop non-food
  • Werkgroep winkelorganisatie
  • Werkgroep Public Relations
  • Onderwijsgroep
  • Werkgroep kerstpakketten


Wilt u meer weten over de verschillende werkgroepen? Stuur een e-mail naar vrijwilliger@wereldwinkeldriebergen.nl.