Vrijwilligers

Een vrijwilliger krijgt een intakegesprek met de coördinator medewerkers, waarin kennis gemaakt wordt en afspraken worden gemaakt over de inwerkperiode. Er wordt een overeenkomst afgesloten (in verband met verzekering). De inwerkperiode wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.

De inzet is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er is een winkelrooster waarop ieder zijn/haar naam kan noteren op de datum en het dagdeel dat hem/haar het beste uitkomt. Eenmaal op het rooster wordt de medewerker ook geacht te verschijnen. 

Er zijn ook medewerkers die zich op een vaste dag laten inroosteren. Vakanties worden gerespecteerd en bij ziekte valt iemand anders in. In principe staan er altijd twee medewerkers in de winkel.

Omdat het contact onderling beperkt is, wordt er driemaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Daar kan iedereen met elkaar kennis maken en de onderlinge contacten verstevigen. Daarnaast wordt iedereen geïnformeerd over de resultaten en de gang van zaken. 

Iedere maand wordt een nieuwsbrief verspreid met daarin informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de Wereldwinkel.

Naast de verkoop in de winkel zijn er ook medewerkers die de combinatie met een specifieke functie hebben, zoals inkoop, etaleren, coördineren etc. 

Wereldwinkel Driebergen is een Stichting en daarom is er ook een bestuur. Leden van het bestuur hoeven niet een winkelfunctie te hebben.

Voor meer informatie over werken in de wereldwinkel of de inhoud van specifieke functies kunt u contact opnemen via de mail   info@wereldwinkeldriebergen.nl . Of u laat uw naam en telefoonnummer achter bij de medewerker in de Wereldwinkel.